หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศหลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
โดย : pim_12
อ่าน : 177
เสาร์์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิะีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562