หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT รายงาน การกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน
โดย : pim_12
อ่าน : 122
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของแผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น