หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร...4
โดย : pim_12
อ่าน : 119
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ