หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
โดย : pim_12
อ่าน : 45
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผล
ประโยชน์ส่วนร่วมของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓