หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
โดย : pim_12
อ่าน : 50
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ที่มีระยะ ๑ ปีระยะเวลาของแผนจะต้องเป็นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ  เป็นต้น