หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
โดย : pim_12
อ่าน : 41
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  เช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน