หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT รายงาน ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
โดย : pim_12
อ่าน : 53
อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  เป็นต้น ใช้รายงานผลดำเนินการของปีที่ผ่านมา( ๒๕๖๒)