หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OIT รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี
โดย : pim_12
อ่าน : 59
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลาของแผนดำเนินงานประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ใช้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ของปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๒)