หมวดหมู่ : จัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินสายกลาง หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลน้ำแวน และตำบลเชียงบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : Pim_12
อ่าน : 894
อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินสายกลาง หมู่ที่ 11 เชื่อมตำบลน้ำแวน และตำบลเชียงบาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)