หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ อบต.อ่างทอง เรื่อง กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
โดย : pim_12
อ่าน : 862
จันทร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศ อบต.อ่างทอง  เรื่อง กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.