หมวดหมู่ : จัดซื้อ-จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านปางมดแดง
โดย : pim_12
อ่าน : 642
ศุกร์์ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ระกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่  9  บ้านปางมดแดง