"วิสัยทัศน์"

“องค์กรที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นท้องถิ่นที่น่าอยู่

ระบบ สาธารณูปโภคครบถ้วน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณีชนสามเผ่า"

{{boss1.name}}

{{boss1.position}}

{{boss1.phone}}

เอกสารดาวน์โหลด

Hilight!! ประชาสัมพันธ์

{{boss2.name}}

{{boss2.position}}

{{boss2.phone}}

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

ข่าวประกวดราคา

เมื่อวันที่ {{data.postdate}}

ช่องทางแสดงความคิดเห็น - อบต.อ่างทอง

เว็บบอร์ด - ถามตอบ

{{data.name}} , {{data.createdate}} , จำนวน {{data.countreply}} คอมเมนต์ , {{data.ip_address}}

เปิดอ่าน {{data.views}} ครั้ง

วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ - สถ.

หนังสือราชการ - สถ.พะเยา